Indkøbskurven er tom.
Ned i systemerne – Anna Ørberg og Tina Helen i Danske Grafikeres Hus
Udstillinger

Precarious Rarities and Commodified Oddities + Rebecca's System

Der dykkes ned i de menneskeskabte systemer i stor og lille skala i Danske Grafikeres Hus i Sølvgade, hvor to kunstnere, Tina Helen og Anna Ørberg, på hver deres vis undersøger de systemer, vi indretter vores liv og samfund med.

 

Af: ASL 24.01.2016

I januar måned kan du opleve to udstillinger i Danske Grafikeres Hus i Sølvgade, som stiller skarpt på menneskeskabte systemer i stor og lille skala. På overetagen sætter Tina Helen en autistisk piges selvskabte system op imod en større økonomisk virkelighed, og i underetagen udstiller Anna Ørberg nogle af arbejdsmarkedets særheder. I udstillingerne indgår ikke meget grafik, men derimod flere stærkt idébårne værker, som kræver din tid og eftertænksomhed.

Tina Helens udstilling på overetagen beskriver kunstnerens arbejde med den autistiske pige Rebecca og de systemer hun bruger til at indrette sin verden. Rebeccas systemsatte hverdag præsenteres i videoværket Rebecca’s System – som deler titel med udstillingen – hvor særligt farvekodning er et hjælpemiddel til at inddele og kategorisere tiden. Systemet er statisk, bundet til Rebecca og sikret udelukkende gennem hendes gentagelse.

 


Tina Helen: Wednesday is Orange (Eye Trackings), 2016. Foto: Tina Helen

 

Videoens lydside består af en samtale mellem tre økonomer, der diskuterer forbindelsen mellem Rebeccas system og de økonomiske systemer, som er styrende for vores alles liv. Det er denne sammenstilling, som udstillingens øvrige værker adresserer fra forskellige vinkler.

 


Tina Helen: Thursday is Blue (This is dancing). Foto: Tina Helen

 

Det fungerer særligt godt i værket ”Sunday is White (Collector’s Cut)”, hvor et udvalg af pengesedler fra hele verden er hængt op i en ramme og arrangeret efter farve. Med hvid har kunstneren markeret nogle af de sammenhænge, hun ser i opstillingen, og resultatet minder om et kort over flyruter, der forbinder hele verden. Det nye netværk, baseret på farvekoordinering og de portrætteredes øjenkontakt, understreger de valg, der træffes i forbindelse med systemers udformning og opretholdelse, fremfor den selvfølgelighed vi har for vane at betragte dem med. Fraværet af betydningsfulde kvinder på pengesedlerne illustrerer desuden, hvordan systemer ofte er indrettet til at tilgodese dem, der har skabt det.

 


Tina Helen: Monday is Green (Great Job), 2016 og Sunday is White (Collector’s Cut), 2016. Foto: Tina Helen

 

I værket ”Saturday is Red (Autistic Labor)”, et aftalebrev mellem kunstneren og en forening, som formidler kontakt mellem autister og potentielle arbejdsgivere, indsættes autisten i det økonomiske kredsløb. Aftalen, som blev indgået mellem kunstneren og en arbejdstager med autisme i forbindelse med udstillingen, påpeger fint hvordan mennesker med autisme ofte har særligt gode forudsætninger for at løse bestemte opgaver – måske endda lettere end os andre, der har tendens til at glemme eller stille krav til de systemer, vi er underlagt. For undertegnede var det desuden en påmindelse om et nutidigt normalitetsbegreb, som synes at blive stadigt mere snævert, og et arbejdsmarked som forventer vores forudsigelighed såvel som vores fleksibilitet.

Helen tilbyder med sine værker ingen endegyldige svar, men bruger dem til at iscenesætte emnet på flere måder, tilbyde alternative indgangsvinkler og give udstillingens besøgende nyt at tænke over.

 


Tina Helen: Saturday is Red (Autistic Labor), 2016. Foto: Tina Helen

 

Det kuriøse arbejdsmarked
Anna Ørbergs udstilling ”Precarious Rarities and Commodified Oddities” i underetagen tager også livtag med nutidens økonomiske virkelighed. Ved hjælp af ordspil og skæve sammenstillinger forsøger hun at vise hvor absurd nogle dele af vores samfundssystem kan forekomme, hvis man bevæger sig uden for den diskurs, som opretholder dem.

 


Anna Ørberg: Flexi-Curiosities, 2016. Foto: Anna Ørberg

 

Udstillingen ledsages af en pamflet, hvor Ørbergs ordspil over aktuelle økonomiske tendenser forklares. Det er ord som ”Flexi-Curiosity”, hvor arbejdsgiveren nyder det privilegium at kunne ansætte og særligt fyre sine medarbejdere med kort varsel. Sociale ydelser udgjorde tidligere det andet ben i dette system, med det er ifølge Ørberg nu blot en ”kuriositet”.

Værket er bygget op af bambus, der af kunstneren kaldes for den hurtigst voksende plante i verden, og som derudover er både stærk og fleksibel. Sammenstillingen af bambusplanten og menneskedyret illustrerer på fin vis, hvordan nutidens kapitalistiske system værdisætter den enkelte efter produktionsevne. Beskrivelsen kunne næsten indgå i et jobopslag, hvor ”stærk og fleksibel” omskrives til ”robust og omstillingsparat”.

 


Anna Ørberg: Preca-Rarities, 2016. Foto: Anna Ørberg

I et andet værk, ”Preca-Rarity”, bliver nissen en metafor for sæsonarbejderen, der kun er  brugbar arbejdskraft en måned om året. I værket ligger nisserne i et nisselandskab, måske væltet omkuld af de hårde omgivelser? Ørbergs udstilling bindes sammen af disse opfindsomme og intelligente påfund, som med humor udstiller og undergraver det økonomisk system, vi er underlagt. De enkelte værker har dog svært ved at folde sig rigtigt ud, og oplevelsen kredser i høj grad om det snedige ordspil. Kunstneren kunne med fordel have gravet et spadestik dybere, når hun nu allerede er lykkes med at vække interessen for nogle ellers svært tilgængelige, men meget relevante, problemstillinger.

 


Anna Ørberg: Comm-Oddities, 2016. Foto: Anna Ørberg

 

På hver deres måde skubber udstillingerne til vores forestillinger om de tilsyneladende rationelle og indlysende systemer, som indrammer vores liv. Skynd dig ind at se den – sidste dag er allerede fredag d. 28. Januar.

 

Udstillingerne ”Rebecca’s System” af Tina Helen og ”Precarious Rarities and Commodified Oddities” af Anna Ørberg kan ses i Danske Grafikeres Hus, 6. – 28. januar 2017

http://danskegrafikere.org/

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig