Indkøbskurven er tom.
Kritik af omprioritering til regionale kunstfonde
Kritik af omprioritering til regionale kunstfonde

Repræsentantskabet rejser kritik af omprioritering til regionale kunstfonde
Der er gang i den helt store omfordeling af midler på kunstfronten, og nu rejser Repræsentantskabet for Statens Kunstfront kritik af omprioriteringen til regionale kunstfonde. Om de to nye regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, siger Repræsentantskabet følgende:

"Repræsentantskabet for Statens Kunstfond beklager ved sit halvårlige møde den 3. oktober 2018, at Statens Kunstfond bliver reduceret med fem millioner kroner årligt.

Beløbet bliver overført til to nyoprettede kunstfonde, nemlig Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, der ifølge kulturministeren skal ”støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer.” Beløbet forbliver således i det kunstneriske produktionsmiljø, men den kunst, som de to udvalg vælger at støtte, bliver underlagt et erhvervsmæssigt nyttesyn, og det betegner et afgørende brud med de kvalitetskriterier, der er gældende for tildelingerne fra Statens Kunstfond. Repræsentantskabet beklager, at det sker.

Repræsentantskabet ser endvidere med skepsis på bestemmelsen om, at projekterne skal have lokal medfinansiering for at kunne modtage støtte. Kravet om samfinansiering lægger op til projektstøtte frem for støtte til den enkelte kunstner, og det vil svække kunstnergrupper som f.eks. billedkunstnere og forfattere i ansøgerfeltet. Det vil også være et brud med hidtidig praksis. Desuden ser det ud til, at de to nye kunstfonde skal fungere uden tilsyn fra en udefrakommende kontrolinstans, og repræsentantskabet beklager, at der ikke er større gennemsigtighed.

Repræsentantskabet har forståelse for, at der er behov for regionale støtteordninger, men undrer sig over, at Hovedstadsregionen er udelukket fra de to nye kunstfonde. Repræsentantskabet mener, at alle kunstnere i Danmark bør stilles lige, uden hensyn til bopæl", kunne man læse i pressemeddelelsen udsendt i dag.

Vil styrke kunstlivet uden for hovedstaden

Regeringens tanke er at de to nye regionale fonde skal styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion. Det meldte man ud i slutningen af 2017. Kulturminister Mette Bock udtalte i den forbindelse:

”Danmark skal både have en stærk hovedstad og et kulturliv i udvikling i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven nu afsætter penge til etablering af to regionale kunstfonde, som vil styrke kunsten og kunstnere i Vestdanmark og på øerne. Jeg håber, at de statslige midler – sammen med lokal medfinansiering – kan være med til at gøde jorden for et endnu mere blomstrende kulturliv i hele Danmark.”

Som Repræsentantskabet påpeger, så kan det være et problem, når man for eksempel stiller krav om lokal medfinansiering, som jo typisk gives til større projekter og ikke enkeltkunstnere. Hvor vidtrækkende konsekvenser det får, må vi så vente og se. Men umiddelbart lader det til, at man fra regeringens side i højere grad vil styre midlerne. Aftalen er indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.    

Kilder: Pressemeddelelse fra Statens Kunstfond. 5.10.2018.
Pressemeddelelse fra Kulturministeriet. 11.12.2017.

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Der er ingen kommentarer